Provízie vyplácame 2-krát mesačne a vždy načas. Provízie vždy vyplatíme najneskôr do 30 dní od akceptácie zmluvy. Nenaťahujeme čas medzi prijatím provízií od partnera a ich výplatou nášmu agentovi. Vyplácame jedny z najvyšších získateľských provízií na trhu. Napríklad viac ako 150 % za RŽP, viac ako 85 % z poplatkov klienta pri správne investícii atď. Navyše ponúkame atraktívne súťaže, dovolenky a objemové bonusy. Vyplácame aj jedny z najvyšších následných provízií. Rovnako ich vyplácame v čase, v ktorom ich dostávame od obchodných partnerov.

This will close in 0 seconds

 

Súťaže sú pre nás veľmi dôležitým nástrojom podpory našich spolupracovníkov. Súťaže majú zároveň motivačný efekt, pri ktorom si naši najlepší spolupracovníci môžu vzájomne porovnávať svoje obchodné výsledky. Súťaže máme nastavene veľmi atraktívne. S nami vyhráva každý, kto splní kvalifikačné kritéria, bez ohľadu na osobné umiestnenie v rebríčku našich najlepších.

This will close in 0 seconds

Náš spôsob manažovania spoločnosti je to, čo nás odlišuje od ostatných. Vo vedení a v manažmente spoločnosti sú ľudia, ktorí majú skúsenosti s obchodom viac ako 20 rokov. Náš manažment tvoria ľudia, ktorí si prešli kariéru od jej úplného začiatku. Iba tak vieme koordinovať aktivity a pripraviť podporu pre našich spolupracovníkov. TOP manažment tvorí 5 kľúčových partnerov, z ktorých každý má viac ako 20 ročné skúsenosti z praxe. Našim spolupracovníkom tak dohromady ponúkame viac ako 100 rokov skúseností, znalostí a zručností z finančného trhu.

This will close in 0 seconds

Naše zmluvy o spolupráci sú transparentné, neobsahujú žiadne zmluvné pokuty, zákazy či konkurenčné konanie. Neobsahujú ani žiadne ručenia za provízie spolupracovníkov, ktorých agent získal do spolupráce.

This will close in 0 seconds

Sme tu preto, aby sme sa mali lepšie. Podnikáme preto, aby zarobili a dosiahli zisk. A aby kvalita našich životov rástla kontinuálne, potrebujeme napredovať, potrebujeme rásť. My sme zameraní na to, aby rástli naši spolupracovníci - v produkcii, v kvalite, v počte či v tom konkrétnom ukazovateli, ktorý je pre nich prioritou. Nie je až tak dôležité, ako rastie firma, dôležité je, ako rastieš Ty!!! A v tomto sme profesionáli. Zabezpečujeme rast našich spolupracovníkov a až potom rast spoločnosti samotnej.

This will close in 0 seconds

Spolupracujeme s viac ako 50-timi finančnými inštitúciami. Patríme k spoločnostiam, ktoré majú najviac zmluvných partnerov. Kompletný zoznam partnerov nájdete na našej webovej stránke.

This will close in 0 seconds

Moderné online nástroje nám majú pomáhať v práci a v podnikaní. Naša spoločnosť disponuje komplexnou ponukou obchodných nástrojov, využívaných k práci finančného sprostredkovateľa. Najlepší spôsob, ako ich prebádať, je vyskúšať ich priamo a osobne. Na našej webovej stránke je k dispozícii kompletný zoznam nami ponúkaných digitálnych riešení. Z tých najčastejšie požívaných spomenieme finančné kalkulačky, investičné kalkulačky, porovnávače, uzatvárače, vlastné webové stránky pre agentov, digitalizovaný proces sprostredkovania, digitalizovaný proces zazmluvnenia spolupracovníka, vlastný e-shop, vlastný e-learning, vlastné komunikačné nástroje atď.

This will close in 0 seconds

S každým kľúčovým obchodným partnerom chceme mať osobné vzťahy, založené na vzájomnej dôvere. Dnešným trendom na trhu finančného sprostredkovania je porovnávať si navzájom tržby. Čo je ale prekvapivé, nikto sa nepýta na ich kvalitu a štruktúru. Nikto sa nepýta na tzv. tržby na agenta. A pritom je to veľmi jednoduché. Stačí len tržby spoločnosti vydeliť počtom finančných agentov. A až potom pochopíte, ktorá firma je ako veľká! V tomto parametri patríme medzi TOP 10 spoločností na trhu. A toto je pre nás smerodajné. Tržby na agenta a nie celkové tržby. Ak je firma príliš malá, je zle. Ak je firma príliš veľká, je rovnako zle. Firma má vytvoriť pre spolupracovníkov vhodné rastové prostredie. A to nesúvisí s tým, aké má firma celkové tržby. Súvisí to iba s tým, aká je priorita firmy. Prioritou spoločnosti Finanzpartner je podpora našich spolupracovníkov.

This will close in 0 seconds

Náš obchodný model kombinuje výhody modelu BrokerPool a výhody modelu Riadenej štruktúry. Z každého sme si zobrali to, čo považujeme za najlepšie pre našich spolupracovníkov. Z BrokerPool je to samostatnosť, nezávislosť, vysoké provízie, dobrovoľnosť, samostatná kariéra, garancia pozícii v kariére a akúkoľvek (ne)povinnosť. Z modelu Riadenej štruktúry sme tiež zobrali to najlepšie, teda konkrétne vzdelávanie, socializáciu, súťaživosť, dovolenky, mimoriadne bonusy, osobný prístup, stretávanie sa, komunikáciu a hlavne vedenie a motiváciu vzorom a výsledkami.

This will close in 0 seconds

Sme spoločnosť, ktorá sa orientuje na kvalitu. Vďaka tomu nám finančné inštitúcie zverujú do správy značné objemy produktových zmlúv. Pretože sú si istí, že nebudeme kanibalizovať kmeň, ale budeme ho spravovať v prospech klienta. Takto máme pre našich agentov pripravené portfólia klientov. Následne našim spolupracovníkom prideľujeme klientov, ktorých sme takto získali do správy.

This will close in 0 seconds

Máme jedinečný a unikátny vzdelávací koncept, ktorý je zameraný predovšetkým na použiteľnosť v praxi. Školiteľmi sú rovnako ľudia z praxe, ktorí majú za sebou vlastné obchodné výsledky. Spolupracovníkom ponúkame 4 základné vzdelávacie moduly:
1. Produkt
2. Manažment
3. Obchod
4. Sebarozvoj
K dispozícii máme kompletný katalóg školení, kde si spolupracovník vyberie školenie, ktoré potrebuje a my mu to školenie dodáme. Stačí si len zvoliť miesto a čas. Máme aj vlastný e-learning. Všetky školenia sú zdarma. Rovnako ponúkame unikátny online videokurz "Finančný konzultant", ktorého súčasťou je viac ako 22 vzdelávacích videonahrávok, audionahrávok a prezentácií.

This will close in 0 seconds

Kmeň klientov je vždy váš. Každému spolupracovníkovi garantujeme kmeň klientov. Ak sa v budúcnosti rozhodne odísť, klientov mu prevedieme k inému finančnému agentovi. Toto pravidlo máme aj v našich zmluvách o spolupráci.

This will close in 0 seconds

Náš marketing je inteligentný, odborný a adresný. Jeho hlavným zámerom je zvyšovanie finančnej gramotnosti. Naše marketingové aktivity však rovnako pomáhajú samotným spolupracovníkov k tomu, aby dosiahli väčšiu profesionalitu a vyššiu osobnostnú kvalitu. Podporujeme našu profesiu, propagujeme naše poslanie a profesionalizujeme prácu našich agentov. Každý náš spolupracovník má jasnú digitálnu stopu a svoju personalizovanú webovú stránku. Autorsky zastrešujeme mnohé odborné blogy a články, čím prispievame k profesionalizácii našej profesie. Všetko v prospech našich agentov, ktorí majú za úlohu zvyšovať finančnú gramotnosť na Slovensku. A to sa nám darí.

This will close in 0 seconds

Naše informačné systémy prinášajú vyšší komfort a efektivitu práce. Do online sveta sme preniesli komplet agendu celej spoločnosti. Disponujeme vlastným informačným systémom FINIS II, ktorý tvorí akúsi samostatnú internetovú web kanceláriu. Systém ponúka kompletný prehľad produkcie, vyplatených provízií, dokumenty a tlačivá na stiahnutie, možnosť generovať vlastné reporty či interaktívne nástroje na vedenie tímu.

 

 

This will close in 0 seconds

Na Slovensku pôsobíme viac ako 16 rokov. Spoločnosť tvoria ľudia. V spoločnosti Finanzpartner vyznávame určité morálne a etické hodnoty a k spolupráci pozývame rovnako zmýšľajúcich ľudí. Za celú históriu spoločnosti môžeme s kľudným svedomím povedať, že sme vždy eliminovali také faktory, takých ľudí, takých partnerov, ktorý by akokoľvek ohrozili dobré obchodné meno a reputáciu našej spoločnosti. Sme spoločnosť, ktorá je hodnotovo orientovaná a zameraná na kvalitu. Kvalitu nielen produkcie, ale aj morálnu kvalitu našich spolupracovníkov. Úspešne podnikáme nielen doma, ale aj v zahraničí.

 

 

This will close in 0 seconds

Súčasťou nášho systému odmeňovanie je aj vyplácanie mimoriadnych bonusov. Bonusy vyplácame podľa obchodnej dohody s vedením spoločnosti. Bonusy môžu dosahovať až +10 % z obchodnej produkcie. Podieľame sa tak na úspechu našej spoločnosti. Pretože úspech našej spoločnosti je hlavne úspechom našich partnerov.

This will close in 0 seconds